loader
Scroll to top

Walne!

Z A W I A D O M I E N I E

o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Giżyckiej Grupy Regatowej

Uprzejmie informuję, że Zarząd Giżyckiej Grupy Regatowej zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 27 września 2022 r. o godz. 19.00 (drugi termin 27.09.2022 godz. 19.15) w sali szkoleniowej Miejskiej Bazy Sportów Wodnych

Proponowany przebieg Zebrania:

 1. Otwarcie.
 2. Powołanie przewodniczącego, protokolanta i komisji uchwał.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu GGR w latach 2020 – 2021.
 4. Sprawozdanie z działalności finansowej Stowarzyszenia w latach 2020 – 2021.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2020 – 2021.
 6. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za lata 2020 – 2021.
 8. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi GGR za lata 2020 – 2021.
 9. Prezentacja planu działalności klubu na lata kolejne i dyskusja nad planem.
 10. Powołanie komisji wyborczej.
 11. Przeprowadzenie wyborów Prezesa i Członków Zarządu Giżyckiej Grupy Regatowej w związku z upływającą kadencją dotychczasowego Zarządu.
 12. Zakończenie zebrania.

Liczymy na dobrą frekwencję, gdyż wybory Zarządu to ważne wydarzenie - jest ono miarą zainteresowania Członków funkcjonowaniem naszego Stowarzyszenia.

W imieniu Zarządu
Alicja Klimaszewska
Prezes Giżyckiej Grupy Regatowej

© 2024 Giżycka Grupa Regatowa | Delivered by UpwindMedia