loader
Scroll to top

Składki członkowskie od 1.02.2022

Od dnia 1.02.2022 zmianie ulegają składki członkowskie zawodników Giżyckiej Grupy Regatowej!

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej zawodnika wynosi 100 zł.
Składka członkowska, o której mowa w §1 winna być wnoszona każdorazowo do dnia 5 każdego miesiąca lub z zastosowaniem zniżki 10% – w okresach półrocznych do 5 stycznia za I półrocze i 5 lipca za II półrocze (tj. odpowiednio 540 zł za każde półrocze).
Płatność składki winna być dokonywana przelewem na rachunek bankowy klubu w BGŻ BNP Paribas 38 2030 0045 1110 0000 0257 5450 lub w wyjątkowych przypadkach gotówkowo bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej z ramienia stowarzyszenia za sprawy finansowe.
W przypadku składki za pierwsze półrocze 2022 wniesienie opłaty z zastosowaniem 10% zniżki może nastąpić w ostatecznym terminie do dnia 5 lutego 2022r. w wysokości 495 zł
(5 miesięcy x 100 zł + styczeń x 50 zł    x 90%).
Na drugiego i każdego kolejnego zawodnika w rodzinie przysługuje zniżka w wysokości 50%.
W sytuacjach szczególnych na uzasadniony wniosek zawodnika lub opiekuna prawnego zawodnika Zarząd Klubu może obniżyć składkę lub zwolnić zawodnika z obowiązku wnoszenia składek.

Prosimy o terminowe regulowanie składek!
 

© 2024 Giżycka Grupa Regatowa | Delivered by UpwindMedia