loader
Scroll to top

Składki członkowskie GGR 2021

Drodzy Klubowicze,
przypominamy o obowiązku opłacania składek członkowskich!
Składka pozostaje na poziomie lat poprzednich, wynosi 50 zł miesięcznie, winna być wnoszona każdorazowo do dnia 5 każdego miesiąca lub z zastosowaniem zniżki 10% – w okresach półrocznych do 5 stycznia za I półrocze i 5 lipca za II półrocze (tj. odpowiednio 270 zł za każde półrocze), bezpośrednio na rachunek bankowy Giżyckiej Grupy Regatowej 38 2030 0045 1110 0000 0257 5450.
Za terminowe wpłaty serdecznie dziękujemy :-)
Zarząd

© 2021 Giżycka Grupa Regatowa | Delivered by UpwindMedia